Mijn werkwijze

De werkwijze van een energetische (Of paranormale) therapeut is om informatie te verzamelen. Deze informatie wordt onder andere verkregen door het invoelen of psychometreren. Dat is informatie verkregen buiten de normale zintuigen het zo genoemde paranormale-, fijne zintuiglijke waarneming, de heldere vermogens zoals het helderhoren, helderzien, heldervoelen, helderruiken en helderweten.

Een anamnese vult deze informatie aan. Het woord "anamnese" betekent herinneren. Tijdens de anamnese worden de klachten , belevingen en ervaringen ten aanzien van fysieke, mentale en emotionele aspecten geordend. Daarnaast komen werking van orgaansystemen, ziektegeschiedenis, familiaire aandoeningen, en medicijngebruik aan bod. De werking van de spijsvertering wordt besproken. Een voedingsanamnese wordt afgenomen en mentale en emotionele aspecten zoals, slapen, concentratie en leefomstandigheden worden besproken.

Deze informatie is voor mij een puzzel, die probeer ik op te lossen. Waardoor ik de aard en oorzaak van klachten probeer te achterhalen. Dit alles om te kunnen voldoen aan een hulpvraag. Uiteraard wordt er zorgvuldig met u vertrouwelijke informatie en persoonlijke gegevens omgegaan en heb ik een geheimhoudingsplicht.

De hulpvraag kan uiteenlopen, van een klacht of ziektebeeld met een diagnose van de reguliere geneeskunde (van een arts), zowel lichamelijk als psychisch. Tot een uitbehandelde klacht in de reguliere geneeskunde of zonder vastgestelde oorzaak in de reguliere geneeskunde.

Nadat ik een oorzaak of een oplossing of een uitgangspunt heb gevonden, stel ik samen in overleg met u een behandelplan op, waaruit de behandeling voorvloeit. Hierbij geef ik u een indicatie van het aantal consulten die we nodig zullen hebben.

In het eerste consult geef ik na de anamnese, meestal een korte behandeling, bestaande uit magnetiseren (mijn handen geven de universele levensenergie door, daar op de plek waar het nodig is). Deze behandeling geef ik terwijl u op een stoel zit of op de behandeltafel ligt.

In de vervolgconsulten bespreken we de ervaringen van het vorige consult en de periode tussen de consulten. Verder geef ik inzicht in de veranderingen, reacties of ervaringen die direct of indirect te maken hebben met de behandeling. Wat ook tijdens de behandeling eventueel kan worden besproken.

Ieder mens is uniek met zijn of haar unieke genezing. U kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trilling, tintelingen, moeheid, een zwaar gevoel, ontspannend gevoel,verlichtend gevoel of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat u niets voelt. Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang door werken, terwijl men er niets van merkt en het dagelijks leven al lang weer is opgepakt.

Wanneer u nog vragen hebt of andere reacties op de behandeling voelt, kunt u uiteraard altijd contact met me opnemen.

Heeft u nog geen diagnose van de reguliere geneeskunde, dan verwijs ik u in eerste instantie door naar een arts. Ik kan en ik mag geen medische diagnose stellen, dat mag alleen een arts. De therapie vervangt niet als zodanig de normale reguliere geneeswijze. De therapie kan wel prima naast andere reguliere- of alternatieve therapieën worden toegepast, maar zal deze niet doorkruizen.

Het kan zo zijn dat ik u doorverwijs naar, of samen werk met een andere therapeut of een arts, indien nodig en in overleg met u, alleen met u toestemming.

Deze Natuurgeneeskundige therapie is een veilige natuurlijke behandelwijze waarvan geen negatieve gevolgen bekend zijn.